Financijski izvještaji

2023.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA TREĆI KVARTAL 2023. GODINE

(1.22MB)
2023.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE I DRUGO TROMJESEČJE 2023. GODINE

(0.31MB)
2023.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE

(0.51MB)
2022.

TFI - POD za 1. kvartal

(1.09MB)
2022.

Nerevidirani financijski izvještaj za prvo polugodište i drugo tromjesečje 2022. godine

(1.15MB)
2022.

Devetomjesečni financijski izvještaj za 2022. godinu

(0.52MB)
2022.

PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU I NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA ČETVRTO TROMJESJEČJE 2022. GODINE

(0.51MB)
2022.

Koestlin d.d. 31.12.2022. Godišnje Izvješće s Revizorskim mišljenjem

(1.35MB)
2021.

KOESTLIN d.d. 31.12.2021. Godišnje Izvješće s Revizorskim mišljenjem

(1.34MB)
2021.

Koestlin financijski izvještaj 01.01.-31.12.2021.

(1.12MB)
2021.

Koestlin financijski izvještaj 01.01.-30.09.2021.

(1.14MB)
2021.

TFI - POD za 1. kvartal

(1.27MB)
2021.

FIN IZVJ. 1.1.-30.6.2021.

(1.20MB)
2020.

Koestlin TFI POD 1-9 2020

(1.22MB)
2020.

Koestlin TFI POD 1Q 2020

(1.27MB)
2020.

Koestlin TFI POD 1-6 2020

(1.43MB)
2020.

Izvješće za 4.kvartal 2020. i privremeno, nerevidirano Izvješće za 2020.

(1.25MB)
2020.

Obavijest o odgodi objave financijskih izvješća

(0.07MB)
2020.

Obavijest o odgodi objave GFI 2020 I TFI 2021

(0.08MB)
2020.

Obavijest o odgodi objave GFI 2020 I TFI 2021

(0.08MB)
2020.

KOESTLIN GFI POD 31.12.2020. s Bilješkama

(0.71MB)
2020.

KOESTLIN d.d. 31.12.2020. Godišnje Izvješće s Revizorskim mišljenjem

(1.31MB)
2019.

Koestlin TFI POD 31.03.2019

(0.30MB)
2019.

Koestlin TFI 2Q 2019

(1.24MB)
2019.

Koestlin TFI 3Q 2019

(1.77MB)
2019.

Godišnje izvješće za 2019. privremeno, nerevidirano i Izvješće za 4.kvartal 2019.

(0.34MB)
2019.

Godišnji financijski izvještaj zajedno s izvještajem neovisnog revizora 2019

(2.13MB)
2018.

Kodeks korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik

(0.07MB)
2018.

Godišnji revidirani financijski izvještaji 2018.

(3.37MB)
2018.

Godišnje izvješće za 2018. privremeno nerevidirano i 4Q 2018

(0.56MB)
2018.

Izvješće I-IX 2018

(0.54MB)
2018.

Izvješće I-VI 2018

(0.30MB)
2018.

Izvješće I-III 2018

(0.32MB)
2017.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(3.20MB)
2017.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(0.21MB)
2017.

Izvješće I-IX 2017

(0.36MB)
2017.

Izvješće I-III 2017

(0.22MB)
2017.

Izvješće I-VI 2017

(1.05MB)
2016.

Izvješće I-VI 2016

(1.17MB)
2016.

Godišnji financijski izvještaji sa izvještajem neovisnog revizora

(15.14MB)
2016.

Izvješće I-III 2016

(0.78MB)
2016.

Izvješće I-IX 2016

(0.24MB)
2016.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(0.83MB)
2015.

Izvješće I-IX 2015

(0.24MB)
2015.

Izvješće I-VI 2015

(0.22MB)
2015.

Izvješće I-III 2015

(1.17MB)
2015.

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva

(0.77MB)
2015.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(2.02MB)
2015.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(0.76MB)
2014.

Devetomjesečni izvještaj

(1.44MB)
2014.

Tromjesečni izvještaj

(0.23MB)
2014.

Polugodišnji izvještaj

(1.57MB)
2014.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(1.85MB)
2014.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(2.51MB)
2014.

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva

(2.11MB)
2013.

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva

(0.72MB)
2013.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(2.30MB)
2013.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(0.17MB)
2013.

Devetomjesečni izvještaj

(0.86MB)
2013.

Polugodišnji izvještaj

(0.84MB)
2013.

Tromjesečni izvještaj

(1.54MB)
2012.

Godišnji dokument objavljenih informacija

(0.69MB)
2012.

Financijski izvještaj za prvo tromjesečje

(0.72MB)
2012.

Polugodišnji izvještaj

(6.15MB)
2012.

Devetomjesečni izvještaj

(1.39MB)
2012.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(1.87MB)
2012.

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva

(4.76MB)
2012.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaj

(0.86MB)
2011.

Odluke glavne skupštine

(1.59MB)
2011.

Financijski izvještaj za prvo tromjesečje

(5.29MB)
2011.

Polugodišnji izvještaj

(5.16MB)
2011.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(5.26MB)
2011.

Devetomjesečni izvještaj

(5.13MB)
2011.

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva

(3.69MB)
2011.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(22.04MB)
2010.

Godišnji financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora

(19.52MB)
2010.

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva

(1.08MB)
2010.

Izvješće uprave o stanju društva za razdoblje siječanj - rujan

(4.31MB)
2010.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji

(9.78MB)
2010.

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika

(4.11MB)
2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika

(0.13MB)
2009.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

(0.15MB)
2009.

Godišnji financijski izvještaj 2

(0.22MB)