Upravljanje kvalitetom

Politika kvalitete

Integrirani sustav kvalitete

Politika kvalitete predstavlja osnovu poslovanja i unapređenja Koestlina. Visoka razina sustava kvalitete je garancija uspješnog poslovanja i razvoja temeljena na etičkom odnosu prema vlasniku, kupcu, potrošaču, dobavljačima, zaposlenima i njihovim udruženjima, financijskim ustanovama, zakonodavnim i nadzornim tijelima i lokalnoj zajednici. Poštivanje smjernica OECD-a nas obvezuje na odgovorno poslovno ponašanje prema svim interesnim skupinama. Članstvom u Sedex organizaciji i provođenjem zahtjeva svih usvojenih standarda HACCP, International Food Standard (IFS), British Retail Consortium (BRC), GS1 GTC, Kosher Rainforestalliance and RSPO uspostavljamo sljediv sustav kontrole temeljen na analizi rizika i mjere koje osiguravaju kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod te uspješno poslovanje i zadovoljstvo svih interesnih skupina.

Zadovoljan kupac

Mjerimo ispunjenje potreba i očekivanja kupca i krajnjeg potrošača razvijajući kvalitetne dugoročne odnose. Povratne informacije analiziramo s ciljem povećanja povjerenja i zadovoljstva istih, te stalnog poboljšanja naših proizvoda i usluga prema kupcu. Na taj način nastojimo zadržati jedno od prva dva mjesta u proizvodnji i prodaji brašneno-konditorskih proizvoda u Hrvatskoj, te kvalitetno nastupiti na postojećim tržištima u inozemstvu i osvojiti što više novih.

Neprekidno poboljšanje

Razvoj tvrtke i napredak na tržištu jedino možemo postići neprekidnim poboljšanjem proizvoda, usluga i poslovanja koje ostvarujemo:

 • preispitivanjem sustava kvalitete
 • ulaganjima u proizvodnu opremu i infrastrukturu
 • stalnom edukacijom i usavršavanjem kadrova podižemo svijest svih zaposlenih vezano za kulturu sigurnosti hrane
 • timskim radom koji objedinjuje stručna znanja i stvara kolegijalno radno ozračje
 • sudjelovanjem u natječajima investicijskih fondova
 • radnici se mogu udruživati prema vlastitom izboru u udruge ili sindikate u cilju ostvarivanja prava, poboljšanja cjelokupnog poslovanja i općeg zadovoljstva zaposlenih
Kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod

Za sve proizvode, sirovine, ambalažu i repromaterijal su propisani zahtjevi sukladni zakonskim propisima Republike Hrvatske i svih zemalja u kojima poslujemo, što je potvrđeno proizvođačkim specifikacijama. Ispravan proizvod osiguravamo:

 • provođenjem zahtjeva usvojenih standarda HACCP, IFS i BRC
 • poštivanjem zakonskih propisa, provjerom autentičnosti /
 • propisanim aktivnostima u svim fazama procesa čiji vlasnici su svjesni svojih ovlaštenja i odgovornosti
 • uspostavom kontrolnih mjera na cijelom putu proizvoda, od sirovine do kupca
 • poslovanjem sa odobrenim dobavljačima
 • održavanjem visoke razine higijene radne okoline, osoblja i opreme
 • insistiranjem na osobnoj odgovornosti pojedinca
Sigurnost

Sigurnost svakog djelatnika i opreme, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice, je stalna briga odgovornih, ali i svih djelatnika. Provođenjem mjera sigurnosti na cijelom putu proizvoda i samoj lokaciji tvornice Koestlin osigurava zaštitu hrane od namjerne kontaminacije. Prepoznaju se moguće incidentne situacije te se preventivno, vježbama i edukacijama, djeluje na njihovom sprečavanju.

Zaštita okoliša

U proizvodnji i realizaciji proizvoda koriste se ekološki prihvatljivi materijali i postupci. Trajna pažnja usmjerava se na racionalnu upotrebu energije i drugih prirodnih resursa. Brigu za okoliš pokazujemo članstvom u organizacijama vezanim za održivi razvoj proizvodnje sirovina. Razvijanjem ekološke svijesti obrazovanjem i aktivnim uključivanjem zaposlenih te suradnjom s lokalnom zajednicom i svim zainteresiranim stranama Koestlin d.d. doprinosi očuvanju okoliša

Politikom kvalitete Uprava Koestlina želi istaknuti svoju opredijeljenost za ispunjenje zahtjeva kupca i proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda, a provođenje i unapređenje danih odredbi stalna su obveza svih zaposlenih.

Datum: 03. 01. 2024.

Predsjednik Uprave - Krešimir Pajić