Priopćenje Koestlin d.d. o podnesenoj prijavi upisa Odluke Glavne skupštine registarskom sudu

Sukladno odredbama Zakona i tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Koestlin d.d. (dalje: Društvo) je dana 5. prosinca 2023. godine sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru podnijelo prijavu za upis Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica Društva uz plaćenje otpremnine, donesene na Glavnog skupštini Društva održanoj dana 13. listopada 2023. godine.

U Bjelovaru, 05. prosinca 2023. godine