Obavijest o sklopljenom Aneksu Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraska d.d.

U Bjelovaru, 2. veljače 2022. godine

 

Predmet: dostava Obavijesti o sklopljenom Aneksu Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraska d.d.

 

 

Dana 16. rujna 2021. godine Koestlin d.d. sklopilo je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb,

Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica.

 

Ovim Ugovorom ugovorena je prodaja 647.262 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Koestlin d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Ovaj iznos dionica predstavlja 45,35 % temeljnog kapitala Maraske d.d.

 

Navedenim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti.

 

Dana 31.01.2022. godine ugovorne strane su sklopile aneks navedenom ugovoru u kojem je izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta, tako da je sada krajnji rok za ispunjenje ugovorenih uvjeta 01.04.2022. godine.

 

                                                                                                                                                         Koestlin d.d.