Procurement

Razvoj nove kategorije vafla promijenjenog nutritivnog sastava koji isključuje upotrebu palmine masti i njihov utjecaj na probavu konzumenata

Projekt prijavljen na:

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za

"Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja"

Referentna oznaka: KK.01.2.1.01

Status prijave:

Projekt je u fazi eksperimentalnog razvoja


Opis projekta

Svrha projekta je istraživačko razvojnim procesom razviti novu kategoriju vafla promijenjenog nutritivnog sastava koji isključuje upotrebu palmine masti i njihov utjecaj na probavu konzumenata te unaprijediti tehnološke procese.

Projektom će se nabaviti oprema i usluge za provedbu industrijskog istraživanja podložnog opsežnom širenju znanja te zaposliti stručno osoblje. Doprinosi prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske Zdravlje i kvaliteta života, Hrana i bioekonomija, Energija i održivi okoliš. Provedba će rezultirati inovacijom za KOESTLIN d.d., povećanjem kapaciteta i postizanjem izvrsnosti u industrijskom istraživanju, razvoju i inovacijama, jačanjem konkurentnosti, a što će pozitivno utjecati na nacionalno gospodarstvo.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta doprinijeti razvoju novih proizvoda, poboljšanju tehnoloških procesa i jačanju konkurentnosti i internacionalizacije hrvatskog gospodarstva kroz povećanje ulaganja i kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Specifični cilj projekta je jačanje konkurentnosti i proširenje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije poduzeća KOESTLIN d.d. provedbom industrijskog istraživanja podložnog opsežnom širenju znanja čiji rezultati su nova znanja, novi proizvodi i poboljšani tehnološki procesi.

Očekivani rezultati su:

  • Povećanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
  • Razvoj novog proizvoda – nove kategorije vafla promijenjenog nutritivnog sastava koji isključuje upotrebu palmine masti i njihov utjecaj na probavu konzumenata
  • Znatno poboljšanje tehnoloških procesa i razvoj novih tehnoloških procesa
  • Komercijalizacija novog proizvoda
  • Jačanje konkurentnosti, promicanje internacionalizacije i nadogradnja u globalnom lancu vrijednosti
  • Učinkovita potrošnja resursa i zaštita okoliša
  • Uspješno provedena promocija projektnih aktivnosti i EU sufinanciranja
  • Dvije prijave žiga
  • Priopćeni rezultati projekta širokom krugu javnosti

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira eu:

Ukupna vrijednost projekta: 11.721.196,19 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 3.112.968,99 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Indikativno razdoblje provedbe projekta:

28.07.2017. - 27.06.2020.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima:

36 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:

Željko Budimir

email: zeljko.budimir@koestlin.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi - Konkurentnost i kohezija

Pravna napomena: Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva KOESTLIN d.d.


Nabava br. 2/2017 (Ponovljeni postupak za metal detektor)

01.08.2017. 22.08.2017. do 12h

Nabava opreme za izradu kreme.

Nabava br. 2/2017

19.04.2017. 31.05.2017. do 12h

Nabava opreme za izradu kreme.

Nabava br. 1/2017

11.04.2017. 03.05.2017. do 12h

Nabava usluga potpore upravljanju i administraciji projekta te savjetodavnih usluga stručnjaka za javnu nabavu.