KONTAKT
CENTRALA Tel: +385 (0) 43 492 222
UPRAVA Tel: +385 (0) 43 492 211
Fax: +385 (0) 43 492 200
PRODAJA Tel: +385 (0) 43 492 211
Fax: +385 (0) 43 492 201
MARKETING I RAZVOJ AMBALAŽE
Tel: +385 (0) 43 492 227
Fax: +385 (0) 43 492 203
Tel: +385 (0) 43 492 262
Fax: +385 (0) 43 492 203
IZVOZ Tel: +385 (0) 43 492 240
Fax: +385 (0) 43 492 201
predstavnik za Bliski Istok:
Mr. Jamil Hourani
P.O.Box 927017
Mobile : +962 79 550 4546
Fax +962 6 562 5624
Amman 11190
Jordan
Jamil.hourani@koestlin.hr
NABAVA Tel: +385 (0) 43 492 218
Fax: +385 (0) 43 492 208
KADROVSKI POSLOVI Tel: +385 (0) 43 492 212
Fax: +385 (0) 43 492 200
KONTROLA I UPRAVLJANJE KVALITETOM Tel: +385 (0) 43 492 266
Fax: +385 (0) 43 492 202
TEHNIČKI SEKTOR Tel: +385 (0) 43 492 260
Tel: +385 (0) 43 492 273
Fax: +385 (0) 43 492 204
TEHNOLOŠKI RAZVOJ Tel: +385 (0) 43 492 263
Fax: +385 (0) 43 492 204
FINANCIJE I KONTROLING Tel: +385 (0) 43 492 246
Fax: +385 (0) 43 492 205
(C) 2008. Koestlin. Sva prava pridržana OBAVIJEST! Kontakt / Sitemap